PRZEDSZKOLE NR 272
01-944 Warszawa ul. Gajcego 9
Tel./fax: 022-8352157
 
Home  |  O nas  |  Opłaty  |  Nasza misja  | Kadra  |  Inne strony  | Kontakt  |

Czy wiesz że...

W naszej placówce opieką wychowawczo-dydaktyczną zajmuje się dziesięć nauczycielek. Wszystkie mają wykształcenie podyplomowe i wyższe zawodowe.

Informacje dla rodziców
Logopeda
 
 
 
 
 
Mowa dziecka rocznego

Pod koniec pierwszego roku dziecko wymawia pierwsze wyrazy np. mama, tata, ma, da. Każde słowo kojarzy z konkretnym przedmiotem, który widzi, dotyka. Powtarza za dorosłym proste wyrazy.

Dziecko w tym wieku przestawia sylaby, zastępuje głoski trudniejsze łatwiejszymi. Wypowiada samogłoski a, o, u, e, y, i, spółgłoski m, p, b, a czasem t,d.

Mowa dziecka dwuletniego

Dziecko wypowiada coraz więcej wyrazów, a nawet zaczyna tworzyć zdania - na początku są to zdania dwu i trójwyrazowe, często bez czasownika.

Do oznaczania czynności fizjologicznych i ruchu używa czasowników w bezokoliczniku. Głoski s,z,c,dz może zamieniać na ś,ź,ć, dź .
 

Dziecko trzyletnie

powinno wymawiać wszystkie samogłoski: a, ą, e, ę, o, u, i, y,

 a także następujące spółgłoski :

p pi b bi m mi ł
f fi w wi t d n
ń l li j ś ź ć
k ki g gi ch chi

Dziecko w tym wieku może jeszcze przestawiać sylaby i zniekształcać słowa,
ale powinno już wymawiać zdania rozwinięte. Często pojawiają się neologizmy - wyrazy wytworzone przez dziecko. Może pojawić się niepłynność mowy (najczęściej proces rozwojowy). Trzylatek potrafi powiedzieć swoje imię. To okres, w którym dziecko bardzo interesuje się otaczającym światem i zaczyna zadawać mnóstwo pytań. W mowie dziecka mogą pojawić się głoski s,z,c,dz, ale ich brak jest jeszcze normą. Podobnie jest z głoskami sz, rz, cz, dż, r, które są zastępowane głoskami s,z,c,dz, l.

Dziecko 4-letnie

 Powinno wymawiać wszystkie samogłoski: a, ą, e, ę, o, u, i, y

 a także następujące spółgłoski:

p pi b bi m mi ł
f fi w wi t d n
ń l li j ś ź ć
k ki g gi ch chi

w wieku 4 lat powinno też nauczyć się wymawiania głosek: s, z, c, dz,

W mowie nadal pojawiają się neologizmy, choć coraz rzadziej. Dziecko w tym wieku powinno umieć opowiedzieć krótką bajkę. Powinno posługiwać się, ze zrozumieniem, wyrażeniami przyimkowymi (nad, pod, obok itp.), a także rozpoznawać kolory. Czterolatek zadaje bardzo dużo pytań. Jego wypowiedzi wybiegają poza aktualnie przeżywaną sytuację - powinien on umieć powiedzieć o przyszłości i przeszłości. Brak głosek sz,rz,cz,dż,r jest nadal normą.

Dziecko 5-letnie

Powinno wymawiać wszystkie samogłoski: a, ą, e, ę, o, u, i, y

 a także następujące spółgłoski:

p pi b bi m mi ł
f fi w wi t d n
ń s z c dz l li
j ś ź ć k ki
g gi          

w wieku 5 lat powinno też nauczyć się wymawiania głosek: sz, ż, cz, dż, r,

Dziecko w tym wieku tworzy wypowiedzi wielozdaniowe, poprawne gramatycznie, dokonuje autokorekty i chętnie poprawia wypowiedzi innych osób. Często pojawia się hiperpoprawność w wyniku nowoopanowanej głoski (np. lustro - rustro) - jest to zjawisko rozwojowe i szybko mijające.
 

Dziecko 6-letnie

Powinno wymawiać wszystkie głoski: samogłoski i spółgłoski

Dziecko w tym wieku powinno mieć opanowaną dźwiękową stronę języka, mówić poprawnie, zachowując właściwy akcent, rytm i melodię. W tym wieku, po raz kolejny może pojawić się problem niepłynności mowy, którego przyczyną może być stres związany z pójściem do szkoły i przygotowaniem do niej.

Jeśli rozwój mowy Państwa dziecka odbiega od wyżej przedstawionych norm, należy udać się na konsultację do logopedy. Szczególnie gdy dziecko często choruje, oddycha przez usta a nie przez nos, chrapie, ma przerośnięty trzeci migdał, ma problemy ze słuchem, ssie smoczek lub palec, nie lubi jeść twardych pokarmów, ma problemy z żuciem, wypowiada głoski międzyzębowo - należy skontaktować się z logopedą jak najszybciej.

Opracowała mgr Beata Finster - logopeda

 
 
 


2007 Copyright Przedszkole nr 272 Design by kazdy.robi.to